Mapy geodezyjne

Mapa do celów projektowych, to mapa geodezyjna (Kraków), inaczej MDCP. Stanowi szczegółowy dokument oparty na mapie zasadniczej i niezbędny element wielu wniosków dotyczących budowy nowego budynku.

Mapa do celów projektowych

MDCP jest wykonywana przez naszych specjalistów na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. To właśnie na jej kopii geodeta nanosi wszelkie niezbędne informacje. Mapa do celów projektowych zwykle jest opracowywana w skali 1:500 i, jak wskazuje na to jej nazwa (sytuacyjno-wysokościowa), zawiera dane z pomiarów w poziomie, ale i w pionie. Mapa ta jest potrzebna do opracowania projektu zagospodarowania działki, należy ją także załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę bądź do zgłoszenia budowy oraz do wniosku o wykonanie przyłączy. Mapa do celów projektowych powinna być opracowana jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z budową – najlepiej na etapie gromadzenia wymaganej dokumentacji, szczególnie, że MDCP nie jest przygotowywana w kilka dni. Po wystąpieniu o nią do odpowiedniego urzędu należy trochę poczekać. Niekiedy jest przygotowywana nawet przez 4-5 tygodni. Mapa do celów projektowych nie powinna być natomiast zbyt szybko wykonana, gdyż musi być jak najbardziej aktualna.

Jakie informacje zawiera MDCP?

Mapa do celów projektowych zawiera sporo informacji, które są wynikiem pomiarów terenowych przeprowadzonych przez specjalistów. Zawiera także dane, które są związane z indywidualnym uwarunkowaniem projektu. Do najważniejszych elementów należą:

 • sytuacyjne oraz wysokościowe punkty osnowy geodezyjnej;
 • ukształtowanie terenu;
 • granice działki;
 • numer ewidencyjny działki;
 • kontury budynków;
 • osie dróg i ulic;
 • rozmieszczenie zieleni;
 • elementy uzbrojenia działki;
 • obiekty ogólnogeograficzne;
 • linie podziału gruntu (jeśli mają różne przeznaczenie);
 • inne obiekty na danej działce.

Skala mapy sytuacyjno-wysokościowej

Nie bez znaczenia jest także skala mapy. Może się ona różnić w zależności od rodzaju działki czy gęstości zabudowania. Przygotowujemy mapy w skali:

 • 1:500 dla działek budowlanych;
 • 1:1000, 1:500 dla obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów budowlanych;
 • 1:2000 i 1:1000 dla obszarów o średnim zagęszczeniu obiektów budowlanych;
 • 1:5000 dla obszarów rolnych oraz leśnych.

Na takiej mapie znajduje się również informacja o jednostce i obrębie ewidencyjnym, nazwa miejscowości, skala mapy czy data jej wykonania, a także dane pracowni geodezyjnej i geodety, który wykonał mapę.

Wykonujemy także inwentaryzację powykonawczą, w skład której wchodzi mapa do odbioru budynku, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego domu.

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Geodezja
Napisz do nas

Napisz do nas

Przyjedź do nas

Przyjedź do nas

Wielicka 44/25
30-552 Kraków