Ile kosztuje podział działki przez geodetę?

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i chcesz podzielić ją na mniejsze działki, możesz dokonać tzw. podziału nieruchomości. Większość czynności związanych z podziałem dokonuje geodeta, który nie jest jednak stroną postępowania administracyjnego o podział nieruchomości.
© Geodezja i Nieruchomości WARDĘGA