Wykaz synchronizacyjny tzw. równoważnik

Wykaz synchronizacyjny, zwany również równoważnikiem, to dokument, który odgrywa kluczową rolę w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w kontekście ksiąg wieczystych, gdyż pozwala na ujednolicenie informacji zawartych w różnych źródłach. Czym jest wykaz synchronizacyjny, jak go wykonać, jakie ma znaczenie dla ksiąg wieczystych oraz jakie są koszty związane z jego uzyskaniem?

Czym jest wykaz synchronizacyjny?

Wykaz synchronizacyjny to dokument, który ma na celu ujednolicenie informacji zawartych w księgach wieczystych oraz innych rejestrach, np. w ewidencji gruntów i budynków. Jest to istotne, gdyż często zdarza się, że informacje te są niezgodne lub różnią się od siebie, co może prowadzić do nieporozumień i problemów w obrocie nieruchomościami.

Wykaz ten zawiera dane dotyczące m.in. granic nieruchomości, jej właścicieli, czy obciążeń, dzięki czemu możliwe jest ujednolicenie stanu prawnego nieruchomości w różnych rejestrach. W efekcie jest to dokument niezbędny przy regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz w obrocie nimi.

Jak wykonać wykaz synchronizacyjny?

Proces przygotowania wykazu synchronizacyjnego wymaga współpracy z geodetą oraz odpowiedniego przygotowania dokumentacji. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby uzyskać ten dokument:

 • Konsultacja z geodetą: Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z geodetą, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i analizy. Geodeta oceni, jakie informacje są potrzebne do wykazu oraz jakie kroki należy podjąć, aby je uzyskać.
 • Zgromadzenie dokumentacji: Następnie należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, w tym mapy, plany oraz inne dokumenty dotyczące nieruchomości. Dokumenty te posłużą jako podstawowy materiał do przygotowania wykazu synchronizacyjnego.
 • Przygotowanie wykazu: Geodeta przygotowuje wykaz synchronizacyjny na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonych analiz. Wykaz ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, w tym jej granic, właścicieli oraz innych aspektów.
 • Złożenie do ksiąg wieczystych: Po przygotowaniu wykazu synchronizacyjnego, należy złożyć go do odpowiedniego sądu rejonowego, gdzie zostanie on wpisany do księgi wieczystej. Proces ten pozwala na ujednolicenie informacji zawartych w księgach oraz innych rejestrach.

Wykaz synchronizacyjny do ksiąg wieczystych

Wykaz synchronizacyjny jest kluczowy dla regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Pozwala on na zharmonizowanie informacji zawartych w różnych rejestrach oraz zapewnia zgodność między stanem faktycznym a stanem prawnym.

W przypadku niezgodności między informacjami zawartymi w księgach wieczystych a innymi rejestrami, wykaz synchronizacyjny pomaga w ujednoliceniu tych informacji, co jest istotne zarówno dla właściciela, jak i potencjalnych nabywców lub inwestorów. W efekcie jest to dokument niezbędny w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Ile wynosi opłata za wykaz synchronizacyjny?

Jeśli chodzi o wykaz synchronizacyjny koszt jego przygotowania zależy od wielu czynników, w tym zakresu prac geodezyjnych, stopnia skomplikowania dokumentacji oraz ewentualnych opłat urzędowych. Zapraszamy do konsultacji z naszą firmą, aby uzyskać pełny obraz kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem wykazu.

Oto kilka czynników, które mogą wpłynąć na koszt wykazu synchronizacyjnego:

 • Zakres Prac Geodezyjnych: Jeśli nieruchomość wymaga dokładnych pomiarów lub dodatkowych analiz, koszt przygotowania wykazu może wzrosnąć.
 • Dokumentacja Urzędowa: Ewentualne opłaty za uzyskanie dokumentacji urzędowej lub złożenie wykazu do sądu rejonowego mogą również wpłynąć na całkowity koszt.
 • Kompleksowość Nieruchomości: Stopień skomplikowania stanu prawnego nieruchomości oraz ewentualne niezgodności mogą wymagać dodatkowych analiz i prac, co wpłynie na ostateczny koszt.

Usługi geodezyjne w zakresie wykazu synchronizacyjnego

Firma Wardęga oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania wykazu synchronizacyjnego. W ramach tych usług specjaliści geodezyjni mogą pomóc w:

 • Przygotowaniu Dokumentacji: Nasi specjaliści pomagają w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz przygotowują wykaz synchronizacyjny, uwzględniając wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości.
 • Weryfikacji i Analizie: Oferujemy usługi weryfikacji i analizy dokumentacji, co pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych niezgodności i ich uregulowanie.
 • Złożeniu do Ksiąg Wieczystych: Pomagamy w złożeniu wykazu synchronizacyjnego do odpowiedniego sądu rejonowego, co zapewnia ujednolicenie informacji zawartych w księgach wieczystych i innych rejestrach.
 • Konsultacje i Porady: Nasi specjaliści oferują również konsultacje i porady dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowania wykazu synchronizacyjnego, pomagając w uregulowaniu wszelkich niejasności.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wykazu synchronizacyjnego, skontaktuj się z Wardęga. Nasi specjaliści pomogą Ci w zgromadzeniu dokumentacji, przygotowaniu wykazu oraz jego złożeniu do ksiąg wieczystych, zapewniając pełne wsparcie na każdym kroku. Nie czekaj – zadbaj o prawidłowy stan prawny swojej nieruchomości już dziś!

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Geodezja
Napisz do nas

Napisz do nas

Przyjedź do nas

Przyjedź do nas

Wielicka 44/25
30-552 Kraków