Blog

Geodezyjne prace prawne – kto może je podejmować?

Geodezyjne prace prawne zdefiniować można jako ogół czynności, które podejmowane są przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Co ważne, dokonywane są na potrzeby np. postępowania administracyjnego, czy sądowego. Jakie czynności zaliczane są do geodezyjnych prac prawnych?

Geodezyjna obsługa budowy – pojęcie i zakres czynności

Geodezyjna obsługa budowy, czyli ogół czynności podejmowanych na każdym etapie inwestycji bez względu na jej rodzaj, dokonywana może być przez uprawnionego geodetę. Jakie działania obejmuje?

Na czym polega i kto przeprowadza inwentaryzację powykonawczą budynku i przyłączy?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku to czynność, którą przeprowadza uprawniony geodeta. Polega ona na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w celu zebrania aktualnych danych o budynku oraz na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej. Jej przeprowadzenie jest obowiązkowe w przypadku budynków, których wybudowanie wymagało pozwolenia na budowę, a także niektórych budynków wymagających z...

Ile kosztuje podział działki przez geodetę?

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i chcesz podzielić ją na mniejsze działki, możesz dokonać tzw. podziału nieruchomości. Większość czynności związanych z podziałem dokonuje geodeta, który nie jest jednak stroną postępowania administracyjnego o podział nieruchomości.