Blog

Geodezyjne prace prawne – kto może je podejmować?

Geodezyjne prace prawne zdefiniować można jako ogół czynności, które podejmowane są przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Co ważne, dokonywane są na potrzeby np. postępowania administracyjnego, czy sądowego. Jakie czynności zaliczane są do geodezyjnych prac prawnych?

Geodezyjna obsługa budowy – pojęcie i zakres czynności

Geodezyjna obsługa budowy, czyli ogół czynności podejmowanych na każdym etapie inwestycji bez względu na jej rodzaj, dokonywana może być przez uprawnionego geodetę. Jakie działania obejmuje?

Wyznaczenie punktów granicznych działki – kiedy i kto je przeprowadza?

Wyznaczenie punktów granicznych - Jeżeli punkty graniczne działki nie były wcześniej stabilizowane na danym terenie, konieczne jest przeprowadzenie takich działań!

Na czym polega i kto przeprowadza inwentaryzację powykonawczą budynku i przyłączy?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku to czynność, którą przeprowadza uprawniony geodeta. Polega ona na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w celu zebrania aktualnych danych o budynku oraz na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej. Jej przeprowadzenie jest obowiązkowe w przypadku budynków, których wybudowanie wymagało pozwolenia na budowę, a także niektórych budynków wymagających z...

Ile kosztuje podział działki przez geodetę?

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i chcesz podzielić ją na mniejsze działki, możesz dokonać tzw. podziału nieruchomości. Większość czynności związanych z podziałem dokonuje geodeta, który nie jest jednak stroną postępowania administracyjnego o podział nieruchomości.