Czego potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku?

Geodeta, dokonując czynności wytyczenia budynku – czy to na etapie projektu, czy bezpośrednio na działce – powinien otrzymać stosowne dokumenty i informacje. Jakie?

geodezja

Co to jest wytyczenie budynku?

Geodezyjne wyznaczanie obiektu budowlanego, czyli potocznie wytyczenie budynku w terenie przed jego wybudowaniem to obowiązek wynikający z art. 43 § 1 pkt 1 prawa budowlanego. Ustawa stanowi wprawdzie, że za wytyczenie budynku odpowiedzialny jest kierownik budowy, jednak obowiązek ten należy rozumieć jako nakaz zapewnienia warunków do przeprowadzenia stosownych prac geodezyjnych.

Wytyczenie budynku to czynność wykonywana przez geodetę, który w zakresie świadczonych przez siebie usług geodezyjnych zajmuje się przygotowaniem projektu tyczenia, a także podejmuje stosowne działania na działce.

Jakie dokumenty i informacje należy udostępnić geodecie?

Zastanawiasz się jakie dokumenty dostarczyć geodecie i jakich informacji powinieneś mu udzielić? Przede wszystkim konieczne jest udostępnienie mu danych z projektu architektoniczno-budowlanego takich jak:

  • rzut parteru/rzut fundamentów – na ich podstawie możliwe jest bowiem wyznaczenie na działce osi budynku;
  • projekt zagospodarowania przestrzennego – pozwolenie na budowę zostało bowiem wydane dla budynku, który ma stanąć w dokładnie określonym w PZT miejscu.

Przydatny może być również Indywidualny projekt domu Kraków oraz Inwentaryzacja budowlana skan 3D Kraków
Pamiętaj także, aby w dniu czynności tyczenia budynku na działce, która odbywa się w obecności kierownika budowy, udostępnić także geodecie dziennik budowy. Po wytyczeniu budynku powinien on w nim bowiem dokonać stosownego wpisu.

Wytyczenie budynku na działce obejmuje przeniesienie i trwałe oznakowanie najważniejszych wymiarów i osi budynku na powierzchnię działki. W tym celu wbija się w ziemię drewniane słupki z zamocowaną poziomo deską. Są to tzw. ławy ciesielskie (nazywane też ławami budowlanymi), których dostarczenie na miejsce budowy należy także do zadań inwestora, nie zaś geodety wykonującego zlecenie.

Wytyczenie budynku – koszty

Choć każdy geodeta posiada cennik świadczonych usług, to jednak warto podkreślić, że wycena wytyczania budynku dokonywana jest indywidulanie i zależy m.in. od wielkości budynku, czy ilości elementów konstrukcyjnych do wyznaczenia. Należy także pamiętać, że ceny za te same czynności dokonane przez geodetę mogą się różnić – np. geodeta w Krakowie i geodeta w Łodzi zaproponuje z pewnością inną stawkę, nie bez znaczenia jest także doświadczenie geodety.

Wytyczenie budynku a wyznaczenie granicy działki

Od wytyczenia budynku należy odróżnić wytyczenie granicy działki. Wyznaczenie granic działki polega bowiem na określeniu punktów granicznych całej działki, a  nie wyłącznie budynku. Jeżeli pierwotna granica została zaś przesunięta lub zatarta, konieczne jest wznowienie granic działki. Wznowienie warto także przeprowadzić w celu sprawdzenia prawdziwości granicy działki określonej przez osobę, która ją sprzedaje. Szczególnie, gdy np. planujesz budowę ogrodzenia.