Na czym polega i kto przeprowadza inwentaryzację powykonawczą budynku i przyłączy?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku to czynność, którą przeprowadza uprawniony geodeta. Polega ona na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w celu zebrania aktualnych danych o budynku oraz na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej. Jej przeprowadzenie jest obowiązkowe w przypadku budynków, których wybudowanie wymagało pozwolenia na budowę, a także niektórych budynków wymagających zgłoszenia.

geodeta

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – przepisy i definicja

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej budynku wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 14b pr. bud. przez geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych rozumie się:

 • wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym, a następnie
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, która zawiera wyniki tych pomiarów.

Na czym polega przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy w praktyce? Tzw. pomiarpowykonawczy polega na sporządzeniu mapy do odbioru, która będzie pokazywać to, co zostało wykonane.

Z czym wiąże się inwentaryzacja?

Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają:

 • obiekty budowlane, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę;
 • określone obiekty wymagające zgłoszenia w tym m.in.:
  • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne;
  • wymagające zgłoszenia wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2;
  • sieci;
  • wymagające zgłoszenia obiekty budowlane ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego ds. wewnętrznych;
  • kanalizacje kablowe.

Warto zaznaczyć, że obowiązek wykonania inwentaryzacji może zostać nałożony także na inne obiekty budowlane, które wymagają zgłoszenia. Obowiązek taki może nałożyć organ architektoniczno-budowlany.

Należy pamiętać, że jeżeli obiekt lub jego element wymaga zakrycia, wówczas inwentaryzację dokonuje się przed jego zakryciem.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego – kto ją przeprowadza?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego to jedna z tych czynności, którą przeprowadza geodeta. Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenie lokalizacja np. geodeta z Krakowa z powodzeniem może dokonać czynności w całym powiecie krakowskim, wielickm, proszowickim, bocheńskim, czy myślenickim. Ważne, aby posiadał stosowne uprawnienia tj. z zakresu:

 • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz sporządzania dokumentacji i inwentaryzacji;

Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę jest obowiązkowe i warunkuje uzyskanie pozytywnej decyzji o odbiorze budynku.