Pomiary geodezyjne

Budowa domu lub budynku usługowego jest ściśle związana z pracą z wieloma różnymi specjalistami – także z geodetą, który odpowiada za wyznaczanie granic działki, podział działki (Kraków), tyczenie budynku czy wyznaczanie miejsc przyłączy. Geodeta powinien towarzyszyć podczas wszystkich etapów związanych z inwestycją – od wyboru oraz zakupu danej działki, aż po oddanie budynku do użytku.

Podział działki (Kraków, Niepołomice, Wieliczka)

Zapewniamy wszelkie usługi, jakie są niezbędne podczas budowy domu. W tym również podział działki (Kraków). Aby nieruchomość mogła zostać podzielona, należy spełnić pewne wymagania, między innymi:

  • zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • dostęp do drogi publicznej.

Formalności urzędowe oraz czynności geodezyjne w sumie trwają około kilku miesięcy.

Jak wygląda podział działki (Kraków)?

Najpierw należy udać się do wydziału geodezji i wypełnić wniosek o wydanie mapy zasadniczej lub katastralnej oraz wypisu z rejestru gruntów dla konkretnej działki. Po otrzymaniu odpowiedniej mapy – geodeta z uprawnieniami może wykonać podział działki. Taki rysunek zawiera granice nieruchomości, granice wydzielonych działek oraz ich powierzchnię i dostęp do drogi publicznej dla nowej nieruchomości. Na mapie z podziałem działki musi się również znaleźć oznaczenie działki zgodne z informacjami znajdujący się w księdze wieczystej.

Tyczenie budynku

Tyczenie budynku to również zadanie geodety. Jest to pierwsza rzecz, którą należy wykonać rozpoczynając budowę. Polega na wytyczeniu osi budynku oraz punktów głównych i ścian zewnętrznych nowej budowli. Dodatkowo specjalista może również oznaczyć ściany wewnętrzne oraz taras. Tyczenie budynku odbywa się w odniesieniu do punktów granicznych z narożników działki, które naniesiono wcześniej na mapę.

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Geodezja
Napisz do nas

Napisz do nas

Przyjedź do nas

Przyjedź do nas

Wielicka 44/25
30-552 Kraków